Điều gì đằng sau sự sụt giảm giá dầu, vàng và đồng?