Xây lại nhà chung cư cũ: Hộ gia đình có hai hộ khẩu được ưu tiên mua thêm căn hộ