Bán sạch 3,4 tỷ lít bia, ông chủ ngành bia “rung đùi” thu lợi nhuận