Giá nhà ở sẽ đạt đỉnh điểm tăng trưởng trong năm nay