Cổ phiếu thép- VNM tăng mạnh, xoa dịu “ám ảnh” tháng 5