Không phải Phạm Nhật Vượng, đây mới là nhà đầu tư giàu nhất Việt Nam