Có ít dự án giá rẻ và nhà ở xã hội được khởi công mới