Góp vốn 7 năm chưa được ký hợp đồng: Chủ đầu tư “xuống nước” với khách hàng