Bộ Tài chính đề nghị thanh tra một loạt dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm