Mất 179 triệu USD, nhà đầu tư vĩ đại của phố Wall cũng có lúc chọn nhầm cổ phiếu