Mỗi thuê bao sai thông tin, nhà mạng bị phạt một triệu đồng