Vượt qua những nền kinh tế hàng đầu thế giới, Đông Nam Á dẫn đầu đà tăng trưởng của khu vực