Viglacera chào bán 120 triệu cổ phiếu ra công chúng