Bà Đinh Thị Liên Hương trở thành người được ủy quyền thực hiện CBTT [21/05/2015]

Bà Đinh Thị Liên Hương trở thành người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của công ty kể từ ngày 15/02/2014
Chi tiết xem file đính kèm: