Báo cáo tài chính quý I năm 2018 [30/04/2018]

TTZ – Bao cáo tài chính quý I năm 2018 :

BCTC Công ty mẹ. Xem hoặc tải về tại đây

BCTC Công ty hợp nhất. Xem hoặc tải về tại đây