Danh mục: Quan hệ cổ đông

30

Th122017
Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty Sudev Việt Nam. Xem thêm hoặc tải về Tại đây
30/12/2017admin

22

Th122017
TTZ - Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Xem hoặc tải về Tại đây
22/12/2017admin

30

Th102017
TTZ - Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 : BCTC Hợp nhất. Xem hoặc tải về Tại đây BCTC Riêng. Xem hoặc tải về Tại đây
30/10/2017admin

24

Th82017
TTZ - Báo cáo tài chính soán xét 6 tháng đầu năm 2017 . Xem hoặc tải về Tại đây
24/08/2017admin

30

Th72017
TTZ - BCTC Hợp nhất Quý II năm 2017. Xem hoặc tải về tại đây TTZ - BCTC Riêng Quý II năm 2017. Xem hoặc tải về tại đây
30/07/2017admin

25

Th72017
TTZ - Báo cáo Quản trị công ty năm 2017. Xem hoặc tải về Tại đây.
25/07/2017admin

07

Th72017
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Ngọc Thông - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: TTZ - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.500 CP (tỷ lệ 5,11%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.500 CP - ... Xem thêm
07/07/2017admin

27

Th62017
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ty - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: TTZ - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 655.400 CP (tỷ lệ 9,36%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 655.400 CP - ... Xem thêm
27/06/2017admin

27

Th62017
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Ngọc Thông - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: TTZ - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.500 CP (tỷ lệ 5,11%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.500 CP - ... Xem thêm
27/06/2017admin

26

Th62017
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Lương - Mã chứng khoán: TTZ - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 525.900 CP (tỷ lệ 7,51%) - Số lượng cổ phiếu đã bán: 225.900 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện ... Xem thêm
26/06/2017admin