Danh mục: Báo cáo quản trị

25

Th72017
TTZ - Báo cáo Quản trị công ty năm 2017. Xem hoặc tải về Tại đây.
25/07/2017admin

25

Th12017
Bản cung cấp thông tin quản trị công ty . Xem hoặc Tải về tại đây 
25/01/2017admin

16

Th12017
Báo cáo quản trị Công ty CP Xây dựng và Công nghệ Tiến trung năm 2016. Xem hoặc tải về Tại đây
16/01/2017admin

19

Th72016
TTZ - Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016. Xem hoặc tải về tại đây.
19/07/2016admin

25

Th12016
TTZ_ Báo cáo Quản Trị năm 2015, xem chi tiết hoặc tải tại đây.
25/01/2016admin

29

Th72015
Nội dung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015, xem chi tiết tại đây.
29/07/2015admin

21

Th52015
Chi tiết xem file đính kèm: TTZ_BCQT_ nam 2014_signed
21/05/2015admin

21

Th52015
Chi tiết xem file đính kèm: Bao cao Quan tri 06 thang dau nam 2014
21/05/2015admin

21

Th52015
Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị năm 2013  
21/05/2015admin

19

Th52015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 - Xem file đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013
19/05/2015admin