Danh mục: Báo cáo tài chính

30

Th102017
TTZ - Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 : BCTC Hợp nhất. Xem hoặc tải về Tại đây BCTC Riêng. Xem hoặc tải về Tại đây
30/10/2017admin

24

Th82017
TTZ - Báo cáo tài chính soán xét 6 tháng đầu năm 2017 . Xem hoặc tải về Tại đây
24/08/2017admin

30

Th72017
TTZ - BCTC Hợp nhất Quý II năm 2017. Xem hoặc tải về tại đây TTZ - BCTC Riêng Quý II năm 2017. Xem hoặc tải về tại đây
30/07/2017admin

28

Th42017
TTZ - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017. Xem hoặc tải về Tại đây
28/04/2017admin

30

Th32017
TTZ - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Xem hoặc tải về Tại đây.
30/03/2017admin

15

Th32017
Được sự chấp thuận của UBCKNN theo công văn số 1264/UBCK - GSĐC ngày 13/03/2017, Công ty xin công bố về thời hạn nộp BCTC năm 2017 như sau: - Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soán xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ... Xem thêm
15/03/2017admin

02

Th22017
TTZ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2016. Xem hoặc tải về Tại đây. TTZ Báo cáo tài chính Riêng Quý IV năm 2016. Xem hoặc tải về Tại đây.
02/02/2017admin

30

Th102016
TTZ - Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 Hợp nhất. Xem hoặc tải về Tại đây. TTZ - Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 Riêng . Xem hoặc tải về Tại đây.
30/10/2016admin

20

Th82016
Báo cáo tài chính soát xét năm 2016. Xem hoặc tải về Tại đây. Giải trình chênh lệch BCTC soát xét năm 2016. Xem hoặc tải về Tại đây. và Tại đây. 
20/08/2016admin

29

Th72016
Báo cái Tài chính Quý II năm 2016 (Hợp nhất). Xem hoặc tải Tại đây. Báo cái Tài chính Quý II năm 2016 (Riêng). Xem hoặc tải Tại đây.
29/07/2016admin