Danh mục: Báo cáo thường niên

24

Th32017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2017 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017 3. Lý do và mục đích: * Đại hội ... Xem thêm
24/03/2017admin

15

Th32017
Được sự chấp thuận của UBCKNN theo công văn số 1264/UBCK - GSĐC ngày 13/03/2017, Công ty xin công bố về thời hạn nộp BCTC năm 2017 như sau: - Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soán xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ... Xem thêm
15/03/2017admin

17

Th72015
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, chi tiết xem tại đây. Hợp đồng ký kết đơn vị kiểm toán, chi tiết xem tại đây.
17/07/2015admin

23

Th52015
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Bao cao thuong nien 2014_TTZ-v3.pdf
23/05/2015admin

21

Th52015
Chi tiết xem file đính kèm: BAO CAO THUONG NIEN 2013_TTZ
21/05/2015admin

19

Th52015
TTZ_Báo cáo thường niên năm 2012 - Xem chi tiết file đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2012
19/05/2015admin