Danh mục: Đại hội cổ đông

24

Th32017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2017 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017 3. Lý do và mục đích: * Đại hội ... Xem thêm
24/03/2017admin

28

Th42016
Văn kiện ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016. Xem hoặc tải về tại đây
28/04/2016admin

17

Th42016
Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016. Xem hoặc tải tại đây.
17/04/2016admin

11

Th42016
TTZ - Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016. Xem hoặc tải tại đây.     Mẫu biểu tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
11/04/2016admin

22

Th32016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016 3. Lý do và mục ... Xem thêm
22/03/2016admin

18

Th32016
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016. Xem hoặc tải về tại đây
18/03/2016admin

23

Th52015
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thu moi DHCD thuong nien 2015 Tai lieu DHCD thuong nien 2015_TTZ.rar
23/05/2015admin

21

Th52015
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu DHCD thuong nien 2015_TTZ.rar
21/05/2015admin

21

Th52015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015... Xem thêm
21/05/2015admin

21

Th52015
Chi tiết xem file đính kèm: Van kien DHCD thuong nien 2014_TTZ
21/05/2015admin