Cho thuê kho bãi [17/12/2013]

Với diện tích hơn 4.000 m2 kho bãi (nằm tại mặt đường 39B) và 5.000 m2 cảng, Công ty luôn đáp ứng nhu cầu về kho bãi của nhiều khách hàng với cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại.