Home » Công ty thành viên

Công Ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung – Hòa Bình với VĐL là 30 tỷ đồng(TTZ nắm giữ 100%) được UBND Tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy Gạch Tuynel.

Ngày 10/06/2013, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiến Trung – Hòa Bình được UBND Tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 25121000 413 thực hiện dự án:

Nhà máy gạch Tuyenl Phong Phú

1. Mục tiêu dự án: Sản xuất gạch bằng công nghệ Tuynel với công suất 9.000.000 viên/năm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước và tăng lợi ích cho cổ đông.

2. Quy Mô dự án: Nhà máy sản xuất trên diện tích 4,2ha. Vùng nguyên liệu đã được quy hoạch với diện tích trên 6ha có trữ lượng đủ cho nhà máy hoạt động liên tục trong 50 năm.

3. Địa điểm nhà máy: Tại Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

4. Tổng vốn đầu tư: Khoảng trên 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỉ đồng), Bằng nguồn vốn tự có và dự kiến đi vay dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi.

5. Thời gian hoạt động: 30 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

6. Tiến độ thực hiện: Dự kiến tháng 01/2014 sẽ đi vào hoạt động và đóng góp vào doanh thu cho Công ty.