Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036 3683162 – Fax: 036 3683162 – Website: www.tientrung.vn