Home » Đối tác

acb agribank bidv

psi vaco vietinbank

TT

ĐỐI TÁC

1

 Công ty thương mại tổng hợp Việt Hà

2

 Công ty TNHH Minh Thanh

3

 Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Vĩnh Giang

4

 Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống

5

 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Hải

6

 Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình

7

 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông

8

 Công ty TNHH Phúc Trường

9

 Công ty TNHH Sứ Tây Sơn

10

 Nhà máy gạch men MIKADO

11

Công ty CP Đầu tư xây dựng 179

12

Công ty SX kinh doanh sứ Hảo Cảnh

13

CNVPĐD Công ty CP đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 8

14

Công ty CP đầu tư & xây dựng Tân Phú

15

Công ty CP VLXD và chất đốt Thái Bình