Giấy xác nhận gia hạn họp ĐHCĐ [13/04/2018]

TTZ – Giấy xác nhận gia hạn họp ĐHCĐ. Xem hoặc tải về tại đây