Home » Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 036 3683162 – Fax: 036 3683162 – Website: www.tientrung.vn

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp