Ngày 16/04/2018, ngày giao dịch đầu tiên 209.999 cổ phiếu niêm yết bổ sung [04/04/2018]

TTZ – Ngày 16/04/2018, ngày giao dịch đầu tiên 209.999 cổ phiếu niêm yết bổ sung . Xem hoặc tải về Tại đây