Danh sách đối tác

Danh sách các đối tác:

 • Công ty thương mại tổng hợp Việt Hà
 • Công ty TNHH Minh Thanh
 • Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Vĩnh Giang
 • Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống
 • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Hải
 • Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình
 • Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông
 • Công ty TNHH Phúc Trường
 • Công ty TNHH Sứ Tây Sơn
 • Nhà máy gạch men MIKADO
 • Công ty CP Đầu tư xây dựng 179
 • Công ty SX kinh doanh sứ Hảo Cảnh
 • CNVPĐD Công ty CP đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 8
 • Công ty CP đầu tư & xây dựng Tân Phú
 • Công ty CP VLXD và chất đốt Thái Bình